TOMBOUKTOU’S MARHABA

(Al Hara´s Zeroumi x Al Hara´s Tobol)

Vater des O-Wurfes Tombouktou´s

Sired Tombouktou´s O-litter