TOMBOUKTOU’S OKALAN

(Tombouktou´s Marhaba x Tombouktou´s Noukheila)

Vater des T-Wurfes Tombouktou´s

Sired Tombouktou´s T-litter